POLITYKA OCHRONY DANYCH

Ostatnio zmodyfikowany

Niniejsza polityka ochrony danych wyjaśnia, jakie informacje zbieramy jako Superoperator Oy, o użytkownikach korzystających z naszych usług i strony internetowej, a także przedstawicielach naszych klientów („użytkownikach”), w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jak użytkownik może na to wpłynąć.

1. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

1.1 Dane dostarczone przez użytkownika, np.

1.2 Dane otrzymane z usług internetowych

2. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą używane tylko w określonych celach:

Dane osobowe będą przetwarzane, aby móc oferować świadczone przez nas usługi naszym użytkownikom oraz prowadzić i utrzymywać naszą działalność. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika lub naszych klientów. Możemy wykorzystywać dane na przykład w celu oferowania podstawowych funkcjonalności naszych usług oraz zapewnieniem dostępu do nich.

Dane osobowe będą przetwarzane, aby umożliwić administrowanie i wypełnianie obowiązków wynikających z prawa. Obejmuje to dane przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków prowadzenia ksiąg rachunkowych i przekazywania informacji odpowiednim organom, takim jak organy podatkowe.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z obsługą roszczeń, windykacją i procesami prawnymi. Dane te mogą być również przetwarzane w celu zapobiegania oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz zabezpieczenia danych, systemu i sieci.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się z naszymi użytkownikami w sprawie świadczonych usług oraz w celu poinformowania użytkowników o zmianach w serwisie. Dane te mogą być wykorzystane także w celach marketingowych, na przykład w formie wysyłania biuletynów.

Gromadzone informacje na temat korzystania z naszych usług i strony internetowej, pozwolą ulepszyć i rozwijać nasze usługi.

Podstawy przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy pomiędzy Superoperator a użytkownikiem. Ponadto w odniesieniu do użytkowników działających w charakterze przedstawicieli naszych klientów ich dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w oparciu o nasz uzasadniony interes, jednocześnie wypełniając nasze zobowiązania umowne wobec klienta.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w oparciu o nasze inne uzasadnione interesy, na przykład w związku z poprawą jakości, analizą, marketingiem, obsługą roszczeń i procesami prawnymi.

W przypadku chęci wykorzystania danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, ostrożnie porównujemy nasze własne interesy z prawem do prywatności.

W niektórych przypadkach może Pan/Pani zostać poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. Podczas zapisywania się do newslettera). W takim przypadku podstawą prawną takiego przetwarzania jest Pana/Pani zgoda. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

3. TRANSFER MIĘDZYNARODOWY

Superoperator przechowuje dane osobowe przede wszystkim w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mamy jednak dostawców usług w kilku lokalizacjach geograficznych. W związku z tym „Superoperator” i nasi usługodawcy mogą przekazywać dane osobowe zgodnie z kompetencjami poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub poza miejscem zamieszkania użytkownika oraz uzyskać do nich dostęp.

Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że Pana/Pani dane osobowe otrzymują odpowiedni poziom ochrony zgodnie z jurysdykcją Państw w których są przetwarzane. Zapewniamy odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez szereg umów z naszymi dostawcami, usług opartych na standardowych klauzulach umownych lub za pomocą innych odpowiednich zabezpieczeń, takich jak ramy Tarczy Prywatności.

4 STRONY TRZECIE

Superoperator korzysta z niektórych usług stron trzecich. Wybieramy tych dostawców ostrożnie, aby zapewnić ich zgodność z prawem UE dotyczącym ochrony danych.

Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim spoza naszej organizacji, jeśli mamy pewność, że dostęp do danych osobowych i ich wykorzystanie są uzasadnione w celu: (i) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i / lub orzeczeń sądowych; (ii) wykrywania, zapobiegania oszustwom, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi; i/lub (iii) ochrony interesów, właściwości lub bezpieczeństwa Superoperatora, naszych użytkowników lub społeczeństwa zgodnie z prawem. O ile to możliwe, poinformujemy Pana/Panią o takim przekazaniu i przetwarzaniu danych.

Dane osobowe mogą być udostępniane autoryzowanym usługodawcom, którzy świadczą dla nas usługi (w tym przechowywanie danych, sprzedaż, marketing i usługi wsparcia). Umowy z naszymi dostawcami usług obejmują zobowiązania, iż dostawcy usług zgadzają się ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących prywatności i bezpieczeństwa.

Jeśli Superoperator uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, możemy przekazywać dane osobowe zaangażowanym stronom trzecim. Będziemy jednak nadal zapewniać poufność wszystkich danych osobowych. Powiadomimy osoby zainteresowane, gdy dane osobowe zostaną przekazane lub zostaną objęte inną polityką prywatności, tak szybko, jak to możliwe.

Poniżej wymieniono zewnętrzne usługi wykorzystywane do przetwarzania danych gromadzonych przez naszą stronę internetową. Należy pamiętać, że lista nie obejmuje wszystkich naszych podmiotów przetwarzających dane.

 

4.1 WP Engine

Usługi hostingowe tej witryny są oferowane przez WP Engine. WP Engine zobowiązuje się do przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych. Strona jest zabezpieczona w następujący sposób, między innymi: całodobowy nadzór, ochrona HTTPS, regularne aktualizacje oraz przechowywanie zebranych informacji w bazach danych chronionych przez firewall, techniki szyfrowania oraz ograniczona kontrola dostępu i dostęp do sieci.

Więcej informacji na temat warunków WP Engine można znaleźć tutaj.

4.2 Google Analytics

Używamy Google Analytics do mierzenia korzystania z naszych usług internetowych. Google Analytics może umieszczać pliki cookie na urządzeniu użytkownika w celu gromadzenia danych, na przykład na temat ilości wejść na witrynę. Dane te mogą być również wykorzystane do personalizacji reklamy odwiedzających, która może ich zainteresować. Cookie to mały plik tekstowy, który przeglądarka pobiera na urządzenie użytkownika. Pliki cookie zazwyczaj mają nienazwany, specyficzny dla użytkownika identyfikator, który pozwala nam rozpoznać i policzyć przeglądarki odwiedzające naszą stronę internetową.

Możesz przeczytać naszą szczegółową politykę dotyczącą plików cookie tutaj.

Więcej informacji na temat warunków Google Analytics można znaleźć tutaj.

4.3 Mailchimp

W przypadku dołączenia Pana/Pani do naszej listy mailingowej, Pana/Pani adres e-mail zostanie przekazany do MailChimp, gdzie administrowane są nasze wysyłki biuletynu. Pana/Pani adres e-mail będzie przechowywany w bazie danych MailChimp tak długo, jak będzie zgoda Pana/Pani na otrzymywanie naszego biuletynu. Jeśli Pan/Pani chce, aby dane zostały usunięte z naszej listy mailingowej, prosimy o skontaktowanie się z nami. W każdym z naszych biuletynów znajduje się link (zrezygnować z subskrypcji), który może Pan/Pani kliknąć, aby zgłosić nam, że nie chce Pan/Pani już przechowywać informacji na naszej liście mailingowej.

Więcej informacji na temat warunków MailChimp można znaleźć tutaj.

4.4 Wtyczki społecznościowe

Nasz serwis internetowy korzysta z wtyczek społecznościowych, takich jak przyciski Lubię to lub Udostępnij na Facebooku, Twitterze, LinkedIn lub Instagramie. Te przyciski wtyczek społeczności są widoczne w naszym serwisie, ale ich zawartość pochodzi bezpośrednio ze źródła przycisku. Wtyczka społecznościowa identyfikuje użytkownika jako zalogowanego w danej usłudze, umożliwiając witrynie wyświetlanie niestandardowej zawartości we wtyczce. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany w danej usłudze, wtyczka społeczności nie będzie wyświetlać treści niestandardowych. Usługi wtyczek społecznościowych mogą zbierać dane z wizyt użytkownika zgodnie z jego polityką prywatności. Usługi, o których mowa, nie przekazują zebranych danych Superoperatorowi Oy, chyba że mają odrębną zgodę użytkownika.

4.5 Prywatność aplikacji mobilnych

Oferujemy naszym użytkownikom aplikacje mobilne na telefony i tablety. Aplikacje mobilne dostępne za pośrednictwem stron trzecich, takich jak Apple App Store, Google Play lub Microsoft Store, oprócz tego oświadczenia o ochronie danych, są zgodne z warunkami każdego dostawcy usług. Możesz kliknąć te linki, aby dowiedzieć się więcej o warunkach Apple, Google i Microsoft.

5 JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ PANA/PANI DANE?

Superoperator nie przechowuje Pana/Pani danych osobowych dłużej niż jest to prawnie dozwolone i niezbędne do celów świadczenia usług lub ich odpowiednich części, lub w innym indywidualnym celu, w którym przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe. Okres przechowywania zależy od charakteru informacji i celów przetwarzania. Maksymalny okres może zatem różnić się w zależności od zastosowania.

Większość danych osobowych związanych z kontem użytkownika w usługach zostanie usunięta lub zanonimizowana wkrótce po usunięciu konta użytkownika. Usuwamy lub anonimizujemy większość danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę internetową w ciągu 18 miesięcy.

Możemy jednak przechowywać niektóre dane osobowe dłużej, jeśli takie przetwarzanie jest wymagane przez prawo lub jest uzasadnione koniecznością ze względu na nasze zobowiązania prawne lub uzasadnione interesy, takie jak rozpatrywanie roszczeń, postępowanie sądowe lub prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Informacje dotyczące marketingu bezpośredniego są przechowywane do odwołania, jeśli Pan/Pani wyrazi zgodę na marketing bezpośredni. Jeśli później Pan/Pani zrezygnuje z marketingu bezpośredniego, usuwamy inne informacje dotyczące marketingu bezpośredniego, ale zachowamy informacje o zrezygnowaniu Pana/Pani z marketingu bezpośredniego, aby zapewnić zgodność z prośbą o rezygnację.

6. W JAKI SPOSÓB SĄ CHRONIONE PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Podejmujemy wszelkie niezbędne techniczne środki ochrony prywatności, aby zabezpieczyć dane osobowe naszych użytkowników. Środki te obejmują na przykład stosowanie firewall, technik szyfrowania i bezpiecznych kolokacji fizycznych, odpowiedniej kontroli dostępu, praw do kontrolowanego dostępu i nadzoru dostępu oraz wskazówek dla personelu zaangażowanego w przetwarzanie danych osobowych. Podejmujemy również środki w celu zapewnienia, aby wszyscy nasi podwykonawcy przestrzegali unijnego prawa o ochronie danych.

7. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

W Superoperator nie bierzemy pod uwagę polityki prywatności ani treści stron, które są powiązane z naszą witryną i administrowane przez podmioty zewnętrzne. W przypadku zauważenia nielegalnych lub obraźliwych treści na połączonych przez nas stronach internetowych, będziemy wdzięczni za wszelkie opinie.

8. W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI WPŁYWAĆ NA POLITYKE PRYWATNOŚCI?

Jesteśmy zobowiązani do oferowania naszym użytkownikom wyborów i opcji administracyjnych, jeśli chodzi o prywatność.

8.1 Ograniczenia marketingu bezpośredniego

Użytkownik ma prawo zabronić wykorzystywania swoich danych do celów reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość i innego marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@superoperator.com

8.2 Prawo dostępu, prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprawdzić zgromadzone dane osobowe. W przypadku żądania użytkownika możemy usunąć lub uzupełnić wszelkie dane osobowe, które są niedokładne lub nieaktualne w odniesieniu do celu przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może zaktualizować i / lub sprawdzić swoje dane osobowe, kontaktując się z nami.

8.3 Prawo do usunięcia danych osobowych

Można również zlecić usunięcie Pana/Pani danych osobowych z naszych systemów. Spełnimy takie żądanie, chyba że mamy uzasadniony powód, aby nie usuwać tych danych.

8.4 Prawo do sprzeciwu

Ma Pan/Pani prawo sprzeciwić się pewnemu wykorzystaniu danych osobowych, jeśli dane te są przetwarzane w celach innych niż konieczne do wykonania usług lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. Jeśli sprzeciwi się Pan/Pani dalszemu przetwarzaniu danych osobowych, może to prowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z naszych usług.

8.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Można zlecić ograniczenie przetwarzania danych osobowych, na przykład, gdy Pana/Pani żądania usunięcia, sprostowania lub sprzeciwu są w toku i / lub gdy nie mamy uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych. Może to jednak prowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z naszych usług.

8.6 Prawo do przenoszenia danych osobowych

Może mieć Pan/Pani prawo do otrzymywania od nas niektórych danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie oraz do niezależnego przekazywania tych danych stronie trzeciej.

8.7 Blokowanie plików cookie

Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookie zapisane w przeglądarce z ustawień przeglądarki. Blokowanie korzystania z plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność naszych usług.

Może Pan/Pani przeczytać naszą szczegółową politykę dotyczącą plików cookie tutaj.

9. ZŁOŻENIE REKLAMACJI

Jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, może Pan/Pani złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego w celu ochrony danych.

W Polsce lokalnym organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

Administratorem przetwarzania danych osobowych opisanym w niniejszej Polityce prywatności jest Superoperator Oy. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z kontrolerem pod następującymi adresami:

Informacje kontaktowe w sprawach dotyczących prywatności:

Superoperator Oy (FI22693290) Itkonniemenkatu 11, 70500 Kuopio, Finland info@superoperator.com

Osoba kontaktowa

Riku Uotinen riku.uotinen@superoperator.com +358 40 864 1354